Företagsledning

Koncernledning

Gota Media AB bygger sin verksamhet på stark lokal närvaro med nära ledarskap och lokalt beslutsfattande. I den koncerngemensamma organisationen finns ekonomi, personal, IT, affärsutveckling, produktionsutveckling, tryck, distribution, kundtjänst, telemarketing samt en viss samordning av annonshantering, marknads- och upplagefrågor.
Samtliga funktioner nås via Gota Medias växel, 0480-591 00.
Övrig verksamhet är organiserad i fem marknadsområden.

Affärsledning

Gemensamma funktioner

  • Tryckeri & Distribution, Johan Lundin, 033-700 07 02, johan.lundin@gotamedia.se
  • Personalchef Marie-Louise Malmqvist, 0470-77 05 06, marielouise.malmqvist@gotamedia.se.
  • IT-chef Rickard Rådeström, 0480-592 94, rickard.radestrom@gotamedia.se.
  • Affärsutvecklingschef Morgan Andersson, 033-700 08 35, morgan.andersson@gotamedia.se.
  • Produktionsutvecklingschef Peter Sigfridsson, 0480-592 15, peter.sigfridsson@gotamedia.se.

Utgivarna för de fem största tidningarna

Företagsledning

Håkan Palmborg