Företagsledning

 

Foto: Lena Gunnarsson

Foto: Lena Gunnarsson

Gota Media AB bygger sin verksamhet på stark lokal närvaro med nära ledarskap och lokalt beslutsfattande. I den koncerngemensamma organisationen finns ekonomi, personal, IT, affärsutveckling, produktionsutveckling, tryck, distribution, kundtjänst, telemarketing samt en viss samordning av annonshantering, marknads- och upplagefrågor. Samtliga funktioner nås via Gota Medias växel, 0480-591 00.
Övrig verksamhet är organiserad i fem marknadsområden.

Gemensamma funktioner

Företagsledning

Ola Blomberg

  • MO-chef Kronoberg samt direktör med särskilt ansvar för ekonomi och finans
  • Telefon: 0470-770503
  • ola.blomberg@gotamedia.se