Företagsledning

Koncernledning

Gota Media AB bygger sin verksamhet på stark lokal närvaro med nära ledarskap och lokalt beslutsfattande. I den koncerngemensamma organisationen finns ekonomi, personal, IT, affärsutveckling, produktionsutveckling, tryck, distribution, kundtjänst, telemarketing samt en viss samordning av annonshantering, marknads- och upplagefrågor.
Samtliga funktioner nås via Gota Medias växel, 0480-591 00.
Övrig verksamhet är organiserad i fem marknadsområden.

Affärsledning

Gemensamma funktioner

Utgivarna för de fem största tidningarna

Företagsledning

Håkan Palmborg