Om Gota Media

BLT 3 Marcus Palmgren

Foto: Marcus Palmgren

Koncernen Gota Media tar avstamp i sin publicistiska värdegrund och i uppdraget från ägarna att spela en betydelsefull roll för att hålla demokratin levande och aktiv. Metoden är klassisk journalistik; nyhetsförmedling, opinionsbildning, information, granskning och folkbildning.

Med stark lokal närvaro och nära relationer med läsare, kunder och andra aktörer erbjuder koncernens varumärken effektiv och relevant marknadskommunikation för näringsliv och handel.

Koncernen ägs av två stiftelser som betonar långsiktighet i ägandet och behovet av fria pressröster.

I omställningen till det nya medielandskapet är Gota Medias strategi både klassiska printprodukter och digital utveckling.


Styrelse och ägande
Företagsledning
Marknadsområden
Ekonomisk information
Historia
Företagsannonsering