Företagsledning

Gota Media AB bygger sin verksamhet på stark lokal närvaro med nära ledarskap och lokalt beslutsfattande. I den koncerngemensamma organisationen finns Marknad & Innovation, Tryckeri & Distribution samt Ekonomi och Personal. Inom Marknad & Innovation finns affärsutveckling, digital utveckling, IT samt gemensamma resurser för marknadsfrågor och telemarketing försäljning.
Samtliga funktioner nås via Gota Medias växel, 0480-591 00.
Övrig verksamhet är organiserad i fem marknadsområden.

Gemensamma funktioner

  • Marknad & Innovation Morgan Andersson, 033-700 08 35, morgan.andersson@gotamedia.se.
  • Tryckeri & Distribution, Johan Lundin, 033-700 07 02, johan.lundin@gotamedia.se
  • Ekonomichef, Jonas Carlsson, 0470-77 05 04, jonas.carlsson@gotamedia.se
  • Personalchef Anneli Johannisson, 033-700 07 87, anneli.johannisson@gotamedia.se

Håkan Palmborg