Marknadsområde Sjuhärad

BT3 Linus Petersson

Foto: Linus Petersson

 

Marknadsområde Sjuhärad omfattar Borås med kringliggande kranskommuner. Borås Tidning är med sin sjudagars utgivning den dominerande nyhetsförmedlaren i området.
I Ulricehamn utkommer Ulricehamns Tidning tre dagar i veckan, också den ytterligt stark på sin ort med en hushållstäckning i Sverigetopp. Bägge tidningarna erbjuder läsarna relevant bevakning och nyhetsuppdatering på olika medieplattformar där webben står för det snabba genom att uppdateras under veckans och dygnets alla timmar. Annonsmarknaden erbjuds olika kombinationer av räckviddslösningar i allt från traditionell nyhetstidning till webb, bilagor, Googlelösningar till DR.

Upplaga och räckvidd.

I Borås respektive Alingsås utkommer gratistidningarna Xtra Borås och Alingsås Kuriren, bägge med utgivning en gång i veckan.

Inom området finns också en mindre gratistidningskoncern, Markbladet AB, där Gota Media AB är delägare. Gruppens tidningar bevakar lokala händelser i Sjuhäradsbygdens kommuner genom tidningarna Markbladet, Svenljunga Tranemo Tidning, Annonsmark´nan i Bollebygd, Knallebladet samt Götene Tidning.

Tryckeribolaget Borås Tidnings Tryckeri drivs tillsammans med Bonniers tryckeribolag Bold Printing Group. Tryckeriet har uppdrag för såväl ägarbolagens tidningar så som en lång rad externa kunder.