Kristianstadsbladet startar integrationsprojekt

Kristianstadsbladet inleder i februari 2016 demokratiprojekt Mosaik som ska ge information och nyheter till alla medborgare, oavsett språk. Tidningen står för redaktörskapet, projektledning, teknik kunskap och innehåll men i projektet finns flera stora samarbetspartners som bidrar med resurser och kunskap. En av dem är Sparbanksstiftelsen 1826 som letat efter ett lämpligt integrationsprojekt att engagera sig i.
– De flesta integrationsprojekt vi sett har varit mer begränsade. Detta är något helt annat. Det är ett projekt som kommer att göra skillnad, säger Lennart Ohlstenius, ordförande i stiftelsen, till Kristianstadsbladet.

Projektets syfte är, enligt Kristianstadsbladet, att ”göra fler delaktiga i det lokala samhället och samhällsutvecklingen genom att arbeta med demokrati och nyheter på de nya språkgrupper som finns i utgivningsområdet och därmed minska segregation och öka integration.

Metoden är klassisk journalistik med relevanta nyheter och information som skrivs och översätts av journalister från andra länder. Mosaik kommer att vara tillgängligt digitalt och delas också ut i pappersform en gång i månaden, med start i månadsskiftet mars-april.

­— Att sänka tröskeln för människor som vill in i samhället är en av vår tids viktigaste frågor. Detta är något som vi måste förhålla oss till alldeles oavsett var vi står politiskt och vilka åsikter vi har. Att göra vårt innehåll relevant och mer tillgängligt för fler människor är en nödvändighet, skriver Kristianstadsbladets chefredaktör Jörgen Svensson.

Övriga deltagare i projektet är Kristianstads kommun, Kristianstadsbyggen och Arbetsförmedlingen.

Läs mer om Mosaik här