Gota Media AB köper MediaSken AB

Gota Media AB har förvärvat det digitala utomhusreklamföretaget MediaSken AB. MediaSken säljer digital reklam på fem stora LED-skärmar, tre i Kalmar och två i Nybro. Verksamheten övertogs omgående vid förvärvet, som innebär koncernpremiär för Gota Media inom den intressanta sektorn digital utomhusreklam.

MediaSkens skärmar syns vid de stora infarterna till Kalmar; vid Ölandsbrons fastlandsfäste, vid E22 strax norr om Guldfågeln Arena samt vid södra infartsrondellen där Växjövägen ansluter till E22. Skärmarna i Nybro står vid östra infarten längs väg 25 samt på Stortorget.

MediaSken kvarstår som separat företag under Gota Media AB i marknadsområde Kalmar.

— Med förvärvet av MediaSken lägger vi en ny viktig bit till bilden av Gota Media som helhetsleverantör av marknadskommunikation, nästa kliv efter förvärvet i somras av KalmarPosten och Emmaboda Tidning. Vi är i sanning den perfekta partnern för one stop shopping av reklamtjänster i vårt spridningsområde.  Vi får dessutom in till säljorganisationen utomordentligt viktig kompetens på allt som gäller det digitala medieutbudet, säger MO-chefen i Kalmar, Thomas Grahl.