”A Local World” blev familjär succé för lokal dagspress

Från Skellefteå i norr till Malmö i söder kom fler än 100 dagspresskollegor och ett 50-tal utvecklingshackare till Kalmar 16-17 november för A Local World med A Local Hack, ett branschdygn som Gota Media med vänner arrangerat för lokala dagspressföretag från hela landet. Från onsdag förmiddag till torsdag eftermiddag myllrade Gotas tidningshus (på onsdag) och Kalmar slott (på torsdag) av tidningsfolk, forskare och utbildare och teknikutvecklare.

– Befriande prestigelöst och innehållsrikt. Precis det jag hoppades på, skrev en besökande VD för en dagspresskoncern i sitt tack på torsdagkvällen.

Programmet var en blandning av fallstudier, föreläsningar och gott om tid för informell samvaro och samtal. Här saknades helt paneldiskussioner mellan branschkändisar och prisutdelningar. Stämningen och ljudnivån var god och hög ändå.

– Vi vill höra om sådant som vi själva är intresserade av för att föra tidningsutgivningen framåt, säger Anders Enström på Barometern som var sammanhållande konferencier för onsdagens program i tidningshuset.

Syftena med arrangemanget var flera. Dels att peka på Kalmars unika mediekluster: Gota Media, Infomaker, Fojo och Linnéuniversitetet samarrangerade i samverkan med Kalmar kommun som ställde slottet till förfogande. Dels att understryka den lokala dagspressens styrka och specifika vikt: huvudnummer under torsdagens program var regeringens medieutredare Anette Novak som redogjorde för sitt då endast tio dagar gamla slutbetänkande om framtidens mediepolitik. Och dels att signalera att för Gota Media AB handlar inte allt i dagspressen om nattsvart kris, utan långt mycket mera om tankar och idéer kring kreativ utveckling och hållbar framtid för tidningarna.

– Vi behöver mera av – och kan på goda grunder ha – ett sunt självförtroende i branschen, sade jag själv i mitt avslutande tack på torsdagseftermiddagen.

Här kan du läsa vad Barometern skrev om A Local World:

http://www.barometern.se/kalmar/lokal-media-mots-i-kalmar/

http://www.barometern.se/kalmar/tidningars-framtid-het-fraga-i-en-digital-era/

Alla föredragen kan du ta del av här:

https://www.medievarlden.se/2016/11/har-kan-du-se-local-world-efterhand/

Thomas Grahl