Post med morgontidningen bromsar skenande kostnad

Att lönsamt kunna dela ut B-post ihop med morgontidningarna är en av Gota Media AB:s enskilt viktigaste snara utmaningar – på kort sikt faktiskt lika viktig som den digitala omvandlingen. Nu pågår en jättelik omgörning av tidningsdistributionen som inleddes förra sommaren i Ystad och planeras slutföras om ett år på Öland, samt i delar av Kalmar, Kronoberg och Blekinge.

Målet är att bromsa den kraftigt och numera snabbt ökande distributionskostnaden för morgontidningar som följt av en lång tids vikande upplagor. Postprojektet måste lyckas; vi behöver fylla på med nya volymer i utbärningen. Annars skulle Gota med andra utgivare så småningom kunna tvingas dra in papperstidningen från stora spridningsområden.

Som alla andra total makeovers är det krångligt, besvärligt och lite dyrare än vad alla räknat med. Men där anpassning och inlärning fått ta sin tid och kosta pengar så börjar postaffären visa lönsamhet i driften, dvs ge ett överskott som hjälper till att dämpa prisökningstakten för morgontidningarna.

Gota Medias distributionsföretag Tidningsbärarna (TB) har nu tecknat avtal om samverkan i utdelning av B- och A-post med Bring Citymail (BCM), ett svenskt distributionsföretag som ägs av norska Telenor. BCM har redan liknande samverkan – om än i lite olika former – igång med morgontidningarna i Stockholm respektive Östergötland, Uppland, Norrbotten och Gotland. BCM säljer till postkunderna, TB och andra bär ut försändelserna som underleverantörer.

Tidningsbärarna och BCM började i juni förra sommaren sin samverkan i Gota-land med en mjukstart i Ystad. I 30 distrikt började tidningsdistributörerna även dela ut post. Försöket gav mersmak, och postprojektet har under förra hösten, vintern och våren rullat vidare i Skånemedias område samt i MO Sjuhärad med början i Borås.

När postdistributionen byggts ut i större områden har de oundvikliga inkörningsproblemen dykt upp. Somliga utbärningsdistrikt måste ritas om helt. TB delar tidningarna i huvudsak efter vägarnas dragning, BCM delar post efter postnummer. TB vet var alla tidningsprenumeranter bor, BCM behöver hålla reda på var alla bor och exakt vem som bor var. En tidning ligger kvar i brevlådan oavsett om mottagaren bor där eller inte; ett A-postbrev måste enligt lag hanteras på ett visst sätt och direkt returneras om mottagaren är okänd. Morgontidningen läggs i tidningsröret utanför dörren; brevet ska läggas i därtill avsedd postlåda i samlingsstället borta vid garagelängan – eller 400 meter bort längs grusvägen. Om posten kommer i sent aviserade större skvättar fläckvis under veckan så tvingas tidningsdistributörerna till dyr övertid. Där postutdelningen försenar tidningsutdelningen med arga abonnenter som följd så får TB och BCM tänka om och göra om. Och hur gör vi i glesa områden där vi inte idag delar ut några morgontidningar? Med mera. Tusen frågor betas av i god ordning. Ibland får de inte samma svar från marknadsområde till marknadsområde.

I varje marknadsområde pågår nu kartläggning av adresser och distriktsplanering, inköp av nya hjälpmedel m m. Allt eftersom drar postdistributionen igång i skarpt läge, med början i städerna och större tätorter där postvolymerna är större och mera kommersiellt intressanta för oss som TB-ägare.

Kort sagt: den enskilt största omgörningen i Tidningsbärarnas historia är nu i full sving. Skånemedia-land ska vara helt postanpassat och igångsatt i februari nästa år, Sjuhärad i september, och Blekinge, Kalmar respektive Kronoberg i november.

I år och nästa år får vi acceptera merkostnader för igångsättningen, en utgift som blir en extraordinär kostnad. Från och med 2017-2018 ska postprojektet börja ge ett positivt täckningsbidrag.

Gota Media måste likt alla tidningsutgivare bromsa den snabbrörliga (åt fel håll) utvecklingen av distributionskostnader för enbart morgontidningarna. Enda vägen är att stoppa fler produkter i tidningsdistributörens väska. I MO Kalmar har man kommit en bit på vägen genom att börja totalutdela KalmarPosten varje onsdag. Men det är det invecklade och tuffa postprojektet som kan ge väsentliga tilläggsvolymer för att säkra morgontidningens utgivning på kort sikt.

Thomas Grahl