Styrelse och ägande

BT4 Linus Petersson

Gota Media AB ägs av två stiftelser, Stiftelsen Barometern och Tore G Wärenstams stiftelse. Stiftelseägandet garanterar långsiktighet; båda stiftelserna bildades ursprungligen för att säkra tillgången till en fri och obunden press.

Gota Medias styrelse
Bennie Ohlsson, ordförande
Rickard Petri, vice ordförande
Jan Öjmertz, vice ordförande
Kristina Bürén
Sören Björklund
Bertil Larsson
Anneli Ekström, arbetstagarrepresentant Unionen
Johanna Rundgren, arbetstagarrepresentant SJF
Martin Johansson, suppleant Unionen
Pia Olofsson, suppleant SJF