Om Gota Media

Med lokal journalistik och opinionsbildning, med professionella mediestrateger och med effektiva distributionsbolag vill vi vara betydelsefulla för människorna, föreningarna och näringslivet i det lokala samhället. Vi är stolta över vårt uppdrag: att hålla demokratin levande och aktiv.

Vår publicistiska värdegrund

Vi vill spela en betydelsefull roll för att hålla demokratin levande och aktiv genom klassisk journalistik: nyhetsförmedling, opinionsbildning, information, granskning och folkbildning.

Läs mer

Vår strategi

I omställningen till det nya medielandskapet är Gota Medias strategi digitalt först.

Läs mer

Koncernen Gota Media tar avstamp i sin publicistiska värdegrund och i uppdraget från ägarna att spela en betydelsefull roll för att hålla demokratin levande och aktiv.

Med stark lokal närvaro och nära relationer med läsare, kunder och andra aktörer erbjuder koncernens varumärken effektiv och relevant marknadskommunikation för näringsliv och handel.

Historia

Redan 1997 inledde dåvarande Borås Tidning AB och Sydostpress AB ett samarbete och ett korsvist ägande mellan tidningskoncernerna. I december 2002 togs det formella beslutet att fusionera bolagen vilket skedde under 2003 under det nya namnet Gota Media AB.
Koncernen har därefter expanderat genom förvärv men med kärnverksamheten inom lokal dagspress.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

 • Mitt under pandemin, i februari 2021, beslutade styrelsen om en stor satsning på läsaraffären där den totala kostnaden är drygt 40 MKR och fördelas över de närmsta tre-fyra åren. Ungefär 25 nya journalister anställs under året.
 • Borås Tidning tilldelas en guldspade för sin granskning av kommunala chefers oetiska extraknäck.
 • Antalet digitala prenumerationer klättrade över 50 000 i december. I samband med satsningen på läsaraffären sattes ett mål om att nå 100 000 digitala kunder inom några år.
 • Totala annonsintäkterna ökade något under 2021 trots effekter av pandemin och fortsatt minskning av intäkterna i print.
 • Alla medarbetare på våra annonsavdelningar har genomgått ett stort utbildningspaket där vi använt oss av e-learningverktyg.
 • E-handeln har vuxit extra snabbt under pandemin och vi tar del av den tillväxten genom att vi är en del av Early Bird och erbjuder hemleverans av paket tillsammans med morgontidningen. Intäkterna från denna distribution ökade med 61% under 2021.
 • Gota Media förvärvar tidningen Norra Skåne i en affär tillsammans med Bonnier som förvärvar Skånska Dagbladet. Tillträde sker 1 september.
 • Ett flerårigt tryckavtal med Stampen sluts under året om att bland annat trycka Göteborgs-Posten med flera ytterligare titlar ger vår tryckeriverksamhet bättre förutsättningar till en kostnadseffektiv produktion.
 • Den mest betydelsefulla händelsen under 2021 var bildandet av ett partnerskap med Bonnier och Amedia. Avtalet undertecknades den 20 december och tillträdet genomfördes den 24 mars 2022 efter att samarbetet fått klartecken från Konkurrensverket. Partnerskapet förstärks genom ett korsvist ägande där Gota Media blir ägare till 20 % av Bonnier News Local (BNLO), som i sin tur blir ägare till 30 % av Gota Media.
 • I december såldes samtliga av koncernens ägda fastigheter till våra ägare, Stiftelsen Sydostpress och Stiftelsen Tore G Wärenstam inför transaktionen med BNLO som redan under hösten hade avyttrat sina fastigheter externt.
 • Coronapandemin har inneburit högre intresse än någonsin för vår journalistik vilket har visat sig bland annat genom trafikrekord i våra digitala kanaler.
 • Tillväxten i läsaraffären sker inom digitala prenumerationer där koncernens intäkter ökade med 50% under året.
 • Stor minskning av koncernens annonsintäkter pga. pandemin. Statliga stödåtgärder, både generella och särskilt riktade till branschen, har till stor del täckt detta intäktsbortfall, men långt ifrån allt.
 • NXT-projektet (nya hemsidor) levererar helt nya och mer användarvänliga sajter.
 • Investering i nya verktyg för CRM och marketing automation för att utveckla koncernens arbete kring kundresan.
 • Stor satsning på kompetensutveckling för medarbetare på annonsavdelningarna vilket är en viktig i strategin att bli en Komplett mediepartner.
 • Stora framgångar med Classic-projektet i koncernens distributionsbolag där bolaget tillsammans med tidningarna jobbat igenom alla delar i kedjan, från sidlämning på redaktionerna, tills att tidningen finns i brevlådan.
 • Intäkterna från distribution av paket ökar med drygt 80% under året och förväntas fortsätta växa i snabb takt framöver.
 • Borås Tidning når stora journalistiska framgångar under 2020 och utses bland annat till Årets Redaktion i den prestigefyllda Årets Dagstidning-tävlingen som arrangeras av TU.
 • Trelleborgs Allehanda flyttar in i nya mer ändamålsenliga lokaler och tidningen finns nu nere vid hamnen igen, samma ställe som tidningen fanns på för ett tiotal år sedan.
 • Koncernen formulerar en målbild för 2023 som syftar till att bli intressanta för allt fler yngre läsare, bli nödvändiga för allt fler kunder samt bli mer attraktiva som arbetsgivare för att fler talanger.
 • I början av 2021 fattas beslut i styrelsen om att investera drygt 40 mkr över de närmaste tre till fyra åren för att utveckla journalistiken inom Gota Media.
 • Verksamheten i Skånemedia införlivas i Gota Media från januari.
 • Point Logistik Gota Media AB genomför sitt andra verksamhetsår och kostnader för distribution fortsätter minska.
 • Intäkter för paketleveranser i Point Logistik Gota Media AB fördubblas under året.
 • I november fattas beslut om att lägga ned Östra Småland och Nyheterna på grund av att framtidsutsikterna för bolaget bedömdes för små. 15 personer sägs upp och sista numret ges ut den 27 november.
 • KalmarPostens fastighet avyttras och verksamheten flyttar in till en egen lokal ii Tidningshuset i Kalmar.
 • Flera redaktioner erhåller stöd för lokal journalistik.
 • Smålandsposten nomineras till en guldspade för en uppmärksammad artikelserie där advokater granskas.
 • Beslut fattas att sälja Alingsåskuriren till Stampen Media AB per de 31 december.
 • Ystads Allehanda flyttar under hösten in i nya hyrda lokaler på Österportstorg i Ystad.
 • 31 december förvärvas de återstående 50% av aktierna i Borås Tidning Tryckeri AB av Bold Printing
 • Distributionssamarbetet i form av Tidningsbärarna mellan Sydsvenskan/HD, Skånska Dagbladet och Gota Media upphör.
 • Point Logistik Gota Media tar över tidningsdistributionen i koncernens områden från 1 januari och bolaget omsätter 429 mkr sitt första verksamhetsår och för första gången minskar distributionskostnaderna i koncernen.
 • Avtalet mellan Gota Media och Bold Printing sades upp i slutet av året vilket innebär att den 31 december 2019 förvärvar Gota Media Bold Printings 50% ägarandel i Borås Tidning Tryckeri AB (BTT). Efter förvärv av denna ägarandel kommer Gota Media AB äga samtliga aktier i BTT.
 • Gota Media AB ökar sin ägarandel i Viva Media AB till 34% och är nu den största aktieägaren i bolaget.
 • Tidningen Norra Skåne börjar tryckas i bolagets tryckeri i Karlskrona.
 • Omstrukturering av Skånemedia fortsätter, tidningshuset i Kristianstad säljs till Stiftelsen Kristianstadspress och tidningshuset i Ystad säljs.
 • Trelleborgs Allehanda lyckas få sin ansökan för presstöd godkänd i december vilket ger bättre förutsättningar för tidningen.
 • Satsningar på livesänd sport ökar på alla tidningar.
 • Barometern tar över försäljningsrätten av utomhusreklam på storbildsskärmar och busskurer inom stadsgränsen Kalmar.
 • Tidningen Mosaik med tillhörande sajt tillkommer som är en gratisprodukt i samarbete med Arbetsförmedlingen.
 • Sajten Min Hockey med fokus på Växjö Lakers lanseras under hösten.
 • VXONews når över 1,5 miljoner sidvisningar per vecka.
 • Säljkåren fortsätter sin utveckling mot Komplett Mediepartner där Gota Media kan erbjuda kunden en komplett medieplan samt uppföljning.
 • Nya appar för samtliga tidningar lanseras.
 • Borås Tidning deltar i ett forsknings- och innovationsprojekt tillsammans med Lindholmen Science Park som kallas ”Beta Borås” som testar och utvecklar samhällsjournalistik för 25-35-årningar.
 • Säljstödsplattformen Medieportalen lanseras under våren.
 • På nyårsafton 2017 undertecknas avtal om att förvärva de återstående 35% av Skånemedia från Stiftelsen Kristianstadspress
 • Trelleborgs Allehanda som är en av Sveriges minsta sexdagstidning går i november ned i frekvens och blir en tredagarstidning.
 • Beslut om att bilda ett eget distributionsbolag genom att ta över Tidningsbärarnas verksamhet i koncernens områden. Förberedelser för detta pågår under hela 2017 och bolaget ska drivas under namnet Point Logistik Gota Media AB.
 • Tidningshuset i Borås genomgår en om- och tillbyggnad i syfte att förädla fastigheten och öka ytorna för extern uthyrning.
 • Ölandsbladet firar 150 år.
 • Gratissajten Vxonews sidvisningar uppgår till över 300 000 per vecka.
 • Borås Tidning utses till Årets Lokala Mediehus vid en gala arrangerad av Dagens Media.
 • Under sommaren lanseras gratissajten Borås DLY där avsikten är att attrahera yngre läsare med snabb och överskådlig nyhetsuppdatering.
 • Gratissajten Vxonews startar i Växjö. Sajten fokuserar på snabba lokala nyheter, nöje och sport.
 • Köper MediaSken AB i Kalmar. Företaget äger digitala skyltar som erbjuder annonsplats vid infartslederna till Kalmar och Nybro.
 • Startar bolaget MK Adapt genom Mediekompaniet för automatiserad handel för digital annonsering.
 • Satsar på nya digitala annonslösningar inom bostadsmarknaden genom Citygate.
 • Renoveringen av Tidningshuset i Kalmar blir klar under våren.
 • Tidningen Barometern står i november som medarrangör och värd för den uppskattade branschkonferensen ”A Local World”.
 • Barometern firar 175 år.
 • Kristianstadsbladet fyller 160 år.
 • Kristianstadsbladet startar Kb Mosaik som med hjälp från en lokal sparbanksstiftelse och bidrag från Kristianstads kommun produceras månadsvis en tidning avsedd för framförallt nyanlända.
 • Kristianstadsbladet tar initiativ till att marknadsföra Kristianstad under varumärket ”Den Orangea Staden”, där färgen syftar på det framgångsrika handbollslaget från staden som bär orangea klubbdräkter.
 • Trelleborgs Allehanda firar 140 år.
 • Aktieägaravtalet med Bold förnyas för den gemensamma driften av Borås Tidnings Tryckeri.
 • Efter många års väntan startar byggnadsarbetena för ett nytt och helt ombyggt tidningshus i Kalmar.
 • Två nya koncerngemensamma grupper för affärs- respektive produktutveckling bildas för att ytterligare öka tempot i koncernens utvecklingsarbete.
 • Köper gratistidningarna Kalmar-Posten och Emmaboda Tidning.
 • Sydöstran flyttar in i samma lokaler som Blekinge Läns Tidning och övrig koncerngemensam verksamhet i Karlskrona.
 • Inleder genom Tidningsbärarna ett samarbete med Bring Citymail om postdistribution.
 • Köper gratistidningen Alingsås Kuriren AB.
 • Ett omfattande teknikskifte för redaktionell verksamhet, print och digitalt, samt redaktionell grafisk form genomförs för elva av koncernens tidningar. Samtidigt ändras affärsmodellen för prenumeration och tidningsköp och nya digitala annonsformat införs samtidigt som ett nytt annonssystem implementeras. Ett omfattande utbildningspaket genomförs för annonssäljare, redaktionell personal och för chefer och nyckelpersoner.
 • I samband med ny affärsmodell återfår Blekinge Läns Tidning och Sydöstran egna och fristående nättidningar.
 • Kapitaliserar, tillsammans med Bonniers, NTM och Cxense, annonsnätverket MatchAds som säljer sökordsbaserade annonstjänster.
 • Utökar innehavet i nybildade Viva Media Group som är en av landets största aktörer inom digital medierådgivning.
 • Köper en ägarandel i Citygate, lanserar bl a konceptet Lokus för privat- och företagsannonsering och samverkar med flera andra tidningsgrupper om utvecklingen av nya digitala annonstjänster.
 • Bildar tillsammans med Markbladet AB en ny koncern för gratisutgivna endagarstidningar. Det nya bolaget samlar Svenljunga & Tranemo Tidning, Markbladet, Annonsmarkna’n i Bollebygd samt Götene Tidning.
 • Internetavdelningen utvecklar Ölands största evenemangs- och turistguide. Konceptet lanseras även i Blekinge, Kronobergs och Kalmar län.
 • Stora investeringar moderniserar ytterligare koncernens tryckerier i Karlskrona och Borås.
 • Sydostpressarna i Karlskrona tar över tryckningen av Kristianstadsbladet och Ölandsbladet.
 • En ny e-tidningslösning integreras i den befintliga kunddatabasmiljön vilket innebär moderna betalningslösningar och en förändrad produktpaketering.
 • Bonusklubben, ett nytt marknadskoncept för lokalhandeln lanseras, inledningsvis i Karlshamn, Kristianstad, Ulricehamn och Ystad.
 • Samarbetet mellan Barometern-OT och Östran/Nyheterna utökas genom gemensam sportredaktion, gemensamma lokalredaktioner och delvis gemensam redigering.
 • Utökar ägarandelen i OTV från 24,5 procent till 45,5 procent.
 • All koncerngemensam verksamhet i Kalmar samlas under ett tak när Östran och Kalmar Läns Tidning flyttar in i Barometerns tidningshus.
 • Aftonbladet lämnar koncernens tryckeri i Karlskrona vilket möjliggör tryckning av fler koncerntidningar hos Sydostpressarna AB.
 • Tidningsdistributionen i Sjuhäradsbygden överförs till Tidningsbärarna KB som därmed bär ut samtliga koncernens tidningar. Gota Media är både största ägare och största kund i Tidningsbärarna.
 • Blekinge Läns Tidning och Sydöstran utökar samarbetet med gemensam nättidning och gemensam webb- och sportredaktion.
 • Köper aktiemajoriteten i Skånemedia AB, utgivare av Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda samt gratistidningen City Kristianstad, månadsmagasinet Kristianstad Open och veckomagasinet Österlenmagasinet.
 • Köper Tryckeri AB Öland som utger tredagarstidningen Ölandsbladet.
 • Köper Nya Länstidningen Växjöbladet AB som ger ut endagarstidningarna Växjöbladet/Kronobergaren.
 • Köper KLT Tryck AB som ger ut endagarstidningen Kalmar Läns Tidning.
 • Köper webbyrån Internetavdelningen AB i Borgholm.
 • Köper aktiemajoriteten i Östra Småland AB som ger ut Östran i Kalmar och Nyheterna i Oskarshamn.
 • Köper Bit Media AB som ger ut gratistidningen Magazinet i Växjö.
 • Borås Tidning startar gratistidningen Xtra Borås.
 • All koncerngemensam verksamhet i Blekinge samlas under ett tak när sport- och webbredaktion, annonsförsäljning och annonsproduktion flyttar in i Blekinge Läns Tidnings tidningshus i Karlskrona.
 • Koncernens verksamhet i Kronoberg samlas under ett tak när Växjöbladet/Kronobergaren och Magazinet flyttar in i Smålandspostens tidningshus i Växjö.
 • Smålandsposten startar en ny edition för Älmhult.
 • Tidningarna Östran/Nyheterna och Barometern-OT samordnar sin annonsverksamhet.
 • Östran/Nyheterna börjar tryckas i koncernens tryckeri i Karlskrona.
 • Sveriges modernaste systemstöd för  hantering av dagtidningsabonnemang tas i drift. Leverantör är norska Infosoft.
 • Ombyggnad av Smålandspostens lokaler till modernt och öppet tidningshus inleds.
 • Ulricehamns Tidning köper samtliga aktier i gratistidningen Svenljunga & Tranemo Tidning.
 • Investerar, tillsammans med investmentbolaget Shortcap AB, i företaget Medieanalys AB i Kalmar. Företaget säljer och utvecklar sökordsmarknadsföring.
 • Köper Förlags AB Albinson & Sjöbergs aktiepost i  Sydöstran AB och blir majoritetsägare.
 • OTV startar en gratistidning i Kungsbacka och minskar samtidigt frekvensen på den prenumererade tidningen till två dagar per vecka.
 • Ulricehamns Tidning flyttar till ett nytt tidningshus och får därmed en arbetsmiljö som tillgodoser kraven för modern tidningsproduktion.
 • Koncernens digitala tidningar får ny plattform, ny design och ny funktionalitet vilket leder till en positiv utveckling av besöksantalet. De fyra huvudtidningarna ökar antalet unika besökare med i snitt 42 procent per tidning.
 • Tidningen i mobilen lanseras som ny mediekanal.
 • Sydostpressarna, koncernens tryckeri i Karlskrona, certifieras för Nordisk Miljömärkning och godkänns som underleverantör till Svanen-märkta produkter.
 • Överlåter verksamheten för inläsning av koncernens taltidningar för synskadade till Audio To Me Production AB.
 • Blekinge Läns Tidning flyttar in i ett öppet och modernt tidningshus på Ronnebygatan i Karlskrona.
 • Etablerar utvecklingsbolaget Mindpark AB tillsammans med andra tidningshus i främst södra Sverige. Bolagets syfte är att driva nyutvecklingen inom digitala medier.
 • Koncernens tryckeriverksamhet i sydöstra Sverige koncentreras till en anläggning: Tryckningen av Sydöstran och Smålandsposten samt Aftonbladets upplaga för södra Sverige flyttas till Karlskrona och tryckeriverksamheten i Växjö avvecklas.
 • Säljer intressebolagsandelarna i Reklamradio FMK AB och Fria Media i Blekinge AB.
 •  Köper hälften av aktierna i intresseföretaget Karlskronapressen AB som äger och förvaltar den fastighet i centrala Karlskrona dit Blekinge Läns Tidning ska flytta sin verksamhet.
 • Addmeras rörelse, i vilken Gota Media har intressen, fusioneras med Förenade Landsortstidningars motsvarande verksamhet och bildar ett nytt bolag kring annonspaketet Land & Rike.
 • Ortstidningar i Väst AB startar den prenumererade 2-dagars tidningen Lokaltidningen Stenungsund och utökar utgivningsfrekvensen för Kungälvs-Posten till två dagar i veckan.
 • Avvecklar ägarandelen i reklamradiostationerna Radio Match Blekinge samt Radio Match Kalmar.
 • Säljer ägarandelen i intresseföretaget Blocket till Aftonbladet.
 • Köper, tillsammans med Förlags AB Albinson&Sjöberg, aktiemajoriteten i Sydöstran AB.
 • Ortstidningar i Väst AB förvärvar den gratisdistribuerade ST Tidningen i Stenungsund.
 • Etablerar, via intressebolaget Ortstidningar i Väst AB, tredagarstidningen Kungsbacka-Posten.
 • Bildar Addmera Annons AB tillsammans med Skånemedia AB och Hallands Nyheter AB. Addmera ska samordna riksannonsering för ägarbolagen.
 • Går, tillsammans med Aftonbladet och Helsingborgs Dagblad, in som ägare i Finnmer AB, sedemera Blocket, som tillhandahåller digital marknadsplats för eftertextannonsering. Ägarandelen uppgår till 9,1 procent.
 • Köper 22,5 procent av Ortstidningar i Väst AB. Bolaget ger ut endagarstidningarna Mölndals-Posten och Kungälvs-Posten i Göteborgsområdet.
 • Köper 16,7 procent av aktierna i Skånsk Tidningsdistribution AB. Bolaget övertar distributionen av Gota Medias tidningar i Småland och Blekinge genom Tidningsbärarna KB.

Styrelse och ägande

Majoriteten av Gota Media ägs av två stiftelser, Stiftelsen Barometern och Tore G Wärenstams stiftelse, genom Gota Media Holding AB. Därtill äger Bonnier och Amedia 30% genom Bonnier News Local AB.

Gota Medias styrelse

Bennie Ohlsson, ordförande
Rickard Petri
Katerine Andersson
Anders Dahlström
Anders Eriksson
Mikael Nestius
Håkan Palmborg
Ulf Nordgärd
Thomas Nilsson, arbetstagarrepresentant Unionen
Joel Besseling, arbetstagarrepresentant SJF
Jan Bertås, suppleant
Pierre Jonasson, suppleant

Ekonomisk information

Bokslutskommuniké 2021 för Gota Media AB

 • Upplageintäkterna ökade till 553 MKR (531)
 • TS-upplagan minskade med 2,2% (0,6)
 • Betalningsgraden ökade med 0,4% till 89,4% (89,0)
 • Annonsintäkterna ökade till 271 MKR (268)
 • EDITDA-resultatet uppgick till 105 MKR (77)
 • Rörelseresultatet uppgick till 80 MKR (40)
 • Årets resultat uppgick till 103 MKR (39)
 • Fortsatt stark finansiell ställning

Hållbarhetsrapport Gota Media 2023 (öppnas i ny flik)

Årsredovisning Gota Media 2021 (öppnas i ny flik)

Bokslutskommuniké 2021 (öppnas i ny flik)