Företagsledning

Gota Media AB bygger sin verksamhet på stark lokal närvaro med nära ledarskap och lokalt beslutsfattande. I den koncerngemensamma organisationen finns Marknad & Innovation, Tryckeri & Distribution samt Ekonomi och Personal. Inom Marknad & Innovation finns affärsutveckling, digital utveckling, IT samt gemensamma resurser för marknadsfrågor och telemarketing försäljning.

Catrin Ljung