Företagsledning

Gota Media AB bygger sin verksamhet på stark lokal närvaro med nära ledarskap och lokalt beslutsfattande. I den koncerngemensamma organisationen finns Marknad & Innovation, Tryckeri & Distribution samt Ekonomi och Personal. Inom Marknad & Innovation finns affärsutveckling, digital utveckling, IT samt gemensamma resurser för marknadsfrågor och telemarketing försäljning.

Catrin Ljung

  • MO-chef Sjuhärad, AO-chef Annonsaffär, VD Ulricehamns Tidnings AB
  • 033-700 08 47
  • catrin.ljung@bt.se