Företagsledning

Gota Media AB bygger sin verksamhet på stark lokal närvaro med nära ledarskap och lokalt beslutsfattande. I den koncerngemensamma organisationen finns Marknad & Innovation, Tryckeri & Distribution samt Ekonomi och Personal. Inom Marknad & Innovation finns affärsutveckling, digital utveckling, IT samt gemensamma resurser för marknadsfrågor och telemarketing försäljning.

Samtliga funktioner nås via Gota Medias växel, 0480-591 00.

Övrig verksamhet är organiserad i fem marknadsområden.

Gemensamma funktioner