Gota Media

Den helt dominerande verksamheten i Gota Media är utgivning av lokala dagstidningar. Med ”tidning” menar vi allt det vi publicerar, oavsett kanal.

Vår affärsidé bygger på stark lokal närvaro och nära relationer med läsare och kunder.

Vår passion och vision är att göra samhället till en bättre plats att leva och verka i genom våra tidningars engagemang i det lokala samhällets viktiga frågor.

Vit prick = egna morgontidningar, gul prick = egna gratistidningar, grön prick = tidningar i intressebolag, orange prick = övrig verksamhet, röd prick = delägda samarbetspartner

 

 

tidningar Newspaper

anställda Employee

läsare Reader

Map