Marknadsområden

Vi tror på stark lokal närvaro med ett nära ledarskap och lokalt beslutsfattande. Gota Media är därför organiserat i fem marknadsområden där verksamheten leds lokalt. Varje tidnings redaktion leds av en chefredaktör och ansvarig utgivare. Marknadsområdeschefen är ansvarig för att optimera intäkterna på den lokala och regionala marknaden, ta fram synergieffekter mellan verksamheterna och därmed även för tidningarnas resultat.

Alla gemensamma funktioner är samlade i en koncerngemensam organisation men koncernen har inget huvudkontor; alla enheter finns ute i marknadsområdena.
I de gemensamma funktionerna ingår ekonomi, personal och IT men också upplageförsäljning, kundcenter, telemarketing, affärsutveckling och produktionsutveckling.
De flesta av koncernens tidningar trycks i våra tryckerier i Karlskrona och Borås samt distribueras av vårt eget distributionsbolag Point Logistik.