Ekonomisk information

Bokslutskommuniké 2019 för Gota Media AB

  • Upplageintäkterna ökade till 513 MSEK (507)
  • TS-upplagan sjönk med -6,4 procent (-1,7) *
  • Betalningsgraden ökade med 0,6 procent till 88,7 (88,1)
  • Annonsintäkterna minskade till 402 MSEK (452)
  • EBITDA-resultatet uppgick till 12 MSEK (37)
  • Rörelseresultatet uppgår till -16 MSEK (6))
  • Årets resultat uppgår till 23 MSEK (11)
  • Fortsatt stark finansiell ställning

* TS Upplaga Östra Småland ingår ej i 2019 års siffror då den lades ned i november samma år.

Hållbarhetsrapport Gota Media 2019

Årsredovisning 2019