Ekonomisk information

Foto: Tomas Nyberg

Foto: Tomas Nyberg

Bokslutskommuniké 2016 för Gota Media AB

•    Upplageintäkterna ökade till 500 MSEK (490)
◦    TS-upplagan sjönk med -0,9 procent (-3,8)
◦    Betalningsgraden minskade med 0,6 procent till 89,5
•    Annonsintäkterna ökade till 516 MSEK (507)
•    EBITDA*-resultatet uppgick till 33 MSEK (58) motsvarande en marginal på 3,0 procent (5,4)
•    Rörelseresultatet uppgår till -58 MSEK (-12)
•    Årets resultat uppgår till -44 MSEK (0)
•    Stark finansiell ställning

 

Årsredovisning 2016