Ekonomisk information

Foto: Tomas Nyberg

Foto: Tomas Nyberg

Bokslutskommuniké 2017 för Gota Media AB

•    Upplageintäkterna ökade till 501 MSEK (500)
◦    TS-upplagan sjönk med -2,7 procent (-0,9)
◦    Betalningsgraden minskade med -1,4 procent till 88,1
•    Annonsintäkterna minskade till 500 MSEK (516)
•    EBITDA*-resultatet uppgick till 16 MSEK (33) motsvarande en marginal på 1,5 procent (3,0)
•    Rörelseresultatet uppgår till -11MSEK (-58)
•    Årets resultat uppgår till 4 MSEK (-44)
•    Stark finansiell ställning

Hållbarhetsrapport Gota Media 2017

Årsredovisning Gota Media 2017