Marknadsområde Sjuhärad

Marknadsområde Sjuhärad omfattar Borås med kringliggande kranskommuner. Borås Tidning är med sin sjudagarsutgivning den dominerande nyhetsförmedlaren i området.
I Ulricehamn utkommer Ulricehamns Tidning tre dagar i veckan, också den ytterligt stark på sin ort med en hushållstäckning i Sverigetopp. Bägge tidningarna erbjuder läsarna relevant bevakning och nyhetsuppdatering på olika medieplattformar där webben står för det snabba genom att uppdateras under veckans och dygnets alla timmar.

Upplaga och räckvidd.

Inom marknadsområdet finns också en mindre gratistidningskoncern, Markbladet AB, där Gota Media AB är delägare. Gruppens tidningar bevakar lokala händelser i Sjuhäradsbygdens kommuner genom tidningarna Markbladet, Svenljunga Tranemo Tidning, Annonsmark´nan i Bollebygd och Knallebladet.

Det moderna och helägda tryckeribolaget BTT trycker förutom delar av Gota Media koncernens tidningar också bland annat Dagens Nyheter och Dagens Industri samt en lång rad andra en- och flerdagarstidningar.